tieng trung anh duong_giup viec nha
TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP BÀI 45: 
GIÚP VIỆC NHÀ:

 

A: 老公,你能扫一下地吗?
lǎogōng, nǐ néng sǎo yīxià dì ma?
Ông xã, anh có thể quét nhà một chút được không?

B: 好的,没问题。
hǎo de, méiwèntí.
Được chứ, không thành vấn đề.

A: 顺便洗一下碗。
shùnbiàn xǐ yīxià wǎn.
Nhân tiện rửa bát luôn nhé.

B: 好吧。
hǎoba.
Được.

A: 然后再擦一下桌子。
ránhòu zài cā yīxià zhuōzi.
Sau đó lại lau bàn nhé.

B: 还有吗?
hái yǒu ma?
Còn gì nữa không?

A: 让我想一下。
ràng wǒ xiǎng yīxià.
Để em nghĩ một chút đã.

Tags: ,
Share: 0