Trao đổi, mua bán sách tiếng Trung: 097 515 8419

Ngày lễ tình yêu

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP SƠ CẤP (BÀI 37)
NGÀY LỄ TÌNH YÊU
A: 情人节快乐!
qíngrénjié kuàilè!
Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!B: 你也是,宝贝。
nǐ yě shì, bǎobèi.
Em cũng thế, em yêu.

A: 喜欢我送你的礼物吗?
xǐhuan wǒ sòng nǐ de lǐwù ma?
Anh thích món quà em tặng không ?

B: 喜欢!
xǐhuan!
Thích.

A: 你送我什么呢?
nǐ sòng wǒ shénme ne?
Thế anh tặng em cái gì vậy?

B: 我送你我的爱。
wǒ sòng nǐ wǒ de ài.
Anh tặng em tình yêu của anh.

A: 小气鬼!
xiǎoqìguǐ!
Đồ keo kiệt!