Trao đổi, mua bán sách tiếng Trung: 097 515 8419

Giáo trình Hán ngữ quyển 3 (phiên bản mới)

Giảm giá!

Miễn phí!

Bộ Giáo trình Hán ngữ mới của tác giả Dương Ký Châu chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành lần này được sửa đổi và bổ sung trên cơ sở của bộ Giáo trình Hán ngữ trước đây mà quý độc giả đã dùng do thạc sỹ tiếng Hán – Giảng viên chính Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch và biên soạn bổ sung

Link tải file pdf Giáo trình Hán ngữ quyển 3 phiên bản mới:

https://www.fshare.vn/file/5J2EKDSPTS8F

Link tải file mp3 Giáo trình Hán ngữ quyển 3 phiên bản mới:

https://www.fshare.vn/file/TZ9YSUL4HSC2

Compare
Share: 0
Danh mục: .

Bộ Giáo trình Hán ngữ mới của tác giả Dương Ký Châu chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành lần này được sửa đổi và bổ sung trên cơ sở của bộ Giáo trình Hán ngữ trước đây mà quý độc giả đã dùng do thạc sỹ tiếng Hán – Giảng viên chính Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch và biên soạn bổ sung. Giáo trình Hán ngữ mới với những thay đổi về thứ tự các bài học, phần giải thích, từ mới, nội dung … đã được tác giả bố sung và đổi mới, do vậy người học sẽ có thể tiếp thu những kiến thức mới hơn, hiệu quả hơn và thành tích học tập sẽ được nâng cao hơn …
Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn)
Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mồi cuốn 10 bài
Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Link tải file pdf Giáo trình Hán ngữ quyển 3 phiên bản mới:

https://www.fshare.vn/file/5J2EKDSPTS8F

Link tải file mp3 Giáo trình Hán ngữ quyển 3 phiên bản mới:

https://www.fshare.vn/file/TZ9YSUL4HSC2

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Giáo trình Hán ngữ quyển 3 (phiên bản mới)”