1. Mục tiêu của bài học

2. Bài hội thoại

3. Từ vựng

4. Luyện tập từ vựng

5. Trắc nghiệm từ vựng

6. Chú thích

7. Tập viết

8. Bài tập thay thế

=============================
1. Mục tiêu của bài học

2. Bài hội thoại

page_000001 page_000002

 

Tags: ,